Нягтлан бодогч ажилд авах зар

Нягтлан бодогч ажилд авах зар

Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн “Нягтлан бодогч”-ийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

Нягтлан бодогч мэргэжилээр төгссөн, 2-оос доошгүй жил нягтлан бодогчоор ажилласан, бие даан санхүүгийн тайлан гаргах чадвар зэрэг нь давуу тал болно.

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 207 тоот өрөөнд ажилд орох хүсэлтийг хүлээн авч байна.