УИХ-ын тогтоол

  1. Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
  2. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай
  3. Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай / Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
  4. Монгол Улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай