Эрхэм зорилго

Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн "эрхэм зорилго" нь улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид заасны дагуу зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхэд оршино.