Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улсын бүртгэлийн байгууллагын #итгэмжлэгдсэн_ажилтнуудад зориулсан эрх зүй, мэдээллийн технологийн сургалтыг 2020 оны 06 дугаар сарын 14, 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.

      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *