Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

УБЕГ-ын Хэнтий аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Баянмөнх, Галшар сумын улсын бүртгэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. Баянмөнх, Галшар сумын улсын бүртгэгч

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *