2021 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс өмнө Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө бүртгүүлээрэй

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг бүртгүүлэхэд шаардагдах баримт бичиг:

1) УБ-05 маягт бөглөх
Татах холбоос 1: https://burtgel.gov.mn/service/images/les/Mayagt-UB-05.pdf
Татах холбоос 2: https://www.legalinfo.mn/annex/details/10758?lawid=15171

2) УБ-12 маягт бөглөх
Татах холбоос 1: https://burtgel.gov.mn/service/images/les/Mayagt-UB-12.pdf
Татах холбоос 2: https://www.legalinfo.mn/annex/details/10679?lawid=15105
3) Татварын тодорхойлолт

4) Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

5) Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

6) Эцсийн өмчлөгч нь гадаадын иргэн, хуулийн этгээд бол
паспортын хуулбар, хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар

https://www.facebook.com/watch/?v=2694778737464769

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *