Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч бүртгүүлэх тухай

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө бүртгүүлэх тухай мэдээллийг

Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч Б.Должинсүрэн хүргэж байна.

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч бүртгүүлэх тухай

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч бүртгүүлэх тухай

Posted by Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс on Friday, July 31, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *