Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө хуулийн хугацаанд бүртгүүлээгүй бол 500.000 төгрөгийн торгуультай

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө хуулийн хугацаанд бүртгүүлээгүй бол 500.000 төгрөгийн торгуультай

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө хуулийн хугацаанд бүртгүүлээгүй бол 500.000 төгрөгийн торгуультай

Posted by Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар on Sunday, September 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *