Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Өмнөговь аймаг дахь Тагнуулын газартай хамтран Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн 14-р тойргийн 61 хэсгийн хороодод ажиллах Улсын бүртгэлийн байгууллагын 61 итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан хууль эрх зүйн цахим сургалтыг онлайнаар амжилттай зохион байгуулж байна.

Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Өмнөговь аймаг дахь Тагнуулын газартай хамтран Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн 14-р тойргийн 61 хэсгийн хороодод ажиллах Улсын бүртгэлийн байгууллагын 61 итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан хууль эрх зүйн цахим сургалтыг онлайнаар амжилттай зохион байгуулж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *