Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Иргэний улсын бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн талаарх мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх НЭЭЛТТЭЙ УТАС болон ЦАХИМ ХӨТӨЧ-ийг ажиллуулж эхэллээ.

Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Иргэний улсын бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн талаарх мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх НЭЭЛТТЭЙ УТАС болон ЦАХИМ ХӨТӨЧ-ийг ажиллуулж эхэллээ. …