Сонирхолтой тоон баримтаас

Сонирхолтой тоон баримт: Хамгийн урт нэртэй иргэн – Номинчулуунухаанзаяамөнхэрдэнээнхтөгөлдөр   Сонирхолтой тоон баримт: Хамгийн урт нэртэй иргэн – Номинчулуунухаанзаяамөнхэрдэнээнхтөгөлдөр Сонирхолтой тоон баримт: Хамгийн урт нэртэй иргэн – Номинчулуунухаанзаяамөнхэрдэнээнхтөгөлдөр Posted by …

Нягтлан бодогч ажилд авах зар

Нягтлан бодогч ажилд авах зар Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн “Нягтлан бодогч”-ийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Нягтлан бодогч мэргэжилээр төгссөн, 2-оос доошгүй жил нягтлан бодогчоор ажилласан, бие …